Giao thông

Chuyên gia và người dân nói về thí điểm cấm xe máy trên 2 tuyến đường ở Hà Nội: Phải có lộ trình, sau đó từng bước phát triển hạ tầng, giao thông công cộng

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, người có 30 năm nghiên cứu giao thông Hà Nội cho biết việc cấm xe máy, ô tô không phải một sớm một chiều, mà cần phải có lộ trình cụ thể, giải quyết từng bước một: Đó là phải phát triển hạ tầng giao thông, giao thông công cộng kèm với đó là công tác quản lý tốt của nhà nước.

Đầy đủ